Φιλίππου 7, Δράμα    2521401645    6908555085    info@nero-aeras.gr

Η σωστή συντήρηση του κλιματιστικού

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη η τακτική συντήρηση του κλιματιστικού μας είναι η διαφύλαξη της υγείας μας.

Στα στοιχεία των κλιματιστικών, οι συνθήκες είναι τέτοιες που ευνοούν την ανάπτυξη μικρoοργανισμών και βακτηριδίων επιβλαβών για την υγεία μας, που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις είναι δυνατή και η ανάπτυξη του βακτηριδίου της λεγεωνέλλας (νόσος των λεγεωνάριων), που μπορεί να επιφέρει ακόμη και το θάνατο.

Για τα οικιακά κλιματιστικά με συνήθη χρήση, μια επιμελής συντήρηση από επαγγελματία μία φορά το χρόνο θεωρείται επαρκής. Για μεγαλύτερα επαγγελματικά συστήματα, η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται δύο φορές το χρόνο.

Οι οικονομικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να συντηρούμε τακτικά το κλιματιστικό μας είναι οι ακόλουθοι:

1. Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του κλιματιστικού.

Ενα καλά συντηρημένο κλιματιστικό, είναι σίγουρο ότι θα λειτουργεί σωστά και με καλή απόδοση για πολύ περισσότερα χρόνια από ένα κακoσυντηρημένο κλιματιστικό μηχάνημα και θα εμφανίσει κατά τη διάρκεια ζωής του λιγότερες βλάβες.

2. Διατήρηση του υψηλού βαθμού απόδοσης του κλιματιστικού.

Η ελλιπής συντήρηση ενός κλιματιστικού έχει ως αποτέλεσμα το έμφραγμα των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας και των στοιχείων τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής μονάδας, πράγμα που εμποδίζει την σωστή ροή του αέρα και συνεπώς τη μεταφορά θερμότητας από το περιβάλλον στον χώρο και αντίστροφα.

Ένα κακoσυντηρημένο κλιματιστικό λοιπόν, αφενός δεν αποδίδει την ενέργεια για την οποία σχεδιάστηκε, και αφετέρου διατρέχει συνεχώς τον κίνδυνο μείωσης της απόδοσης του, ή ακόμη και καταστροφής του σε ακραίες περιπτώσεις.

Άρα με την επιμελή συντήρηση του κλιματιστικού επιτυγχάνουμε μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφαλή χρήση.

Εργασίες κατά την συντήρηση του κλιματιστικού

Σύμφωνα με το αμερικάνικο πρότυπο ASHRAE, οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν κατά την συντήρηση ενός κλιματιστικού είναι οι ακόλουθες:

 1. Καθαρισμός των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας.
 2. Καθαρισμός του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας με ειδικό καθαριστικό υγρό ασφαλές για την υγεία μας.
 3. Καθαρισμός του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας με ισχυρό καθαριστικό υγρό.
 4. Έλεγχος και καθαρισμός του δικτύου αποχέτευσης συμπυκνωμάτων.
 5. Καθαρισμός της φτερωτής του εσωτερικού ανεμιστήρα και έλεγχος εδράνων.
 6. Καθαρισμός της φτερωτής του εξωτερικού ανεμιστήρα και έλεγχος εδράνων.
 7. Έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού με ειδικό όργανο ανίχνευσης διαρροών.
 8. Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται.
 9. Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας.
 10. Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας του συμπιεστή (θερμικοί διακόπτες).
 11. Έλεγχος σύσφιξης καλωδίων εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

Βρείτε μας στο Facebook